Занаетчиска комора Скопје со помош на партнерот ХОК започна со изработка на програмите и каталозите, испитни прашања за мајсторски испити. Во рамките на овој проект Мастер 4.1 ќе се развијат Сандард на квалификации, Стандард на занимање, Испитни програми за Маjстор Слаткар и Мајстор Масер. Исто така ќе се изработат два каталози за мајсторски испит за Мајстор Козметичар и Мајстор Фризер. Се одржаа состаноци со работните групи на кој што се развиваа програмите за мајсторски испити и каталози.