Маркетинг кампања

Во рамки на проектот Мастер 4. 1 се разви Маркетинг кампања со користење на дигиталини алатки и канали за да стигне до целната група преку социјалните медиуми и да се сфати значењето на мајсторскиот испит и стручното образование. Кампањата се […]

Обука за дигитален маркетинг

Во проектот Мастер 4.1 од септември до октомври 2023 партнерот ИКС спроведе онлајн обука за Дигитален маркетинг за занаетчиските комори партнери во проектот. На обуката учествуваа 46 учесници од Севетна Македонија, 23 учесници од Хрватска и 16 учесници од Словенија. […]

Промоција на мајсторските испити

Занаетчиска комора Скопје имаше состанок со партнерот Институтот за комуникациски студии (ИКС) каде што се дисутираше за начините на промовирање на мајсторскиот испит и наjдобар начин на негово претставување на потенцијалните кандидати преку видео. ИКС ќе подготви четири сценарија кои […]

Изработка на програми и каталози за мајсторски испит

Занаетчиска комора Скопје со помош на партнерот ХОК започна со изработка на програмите и каталозите, испитни прашања за мајсторски испити. Во рамките на овој проект Мастер 4.1 ќе се развијат Сандард на квалификации, Стандард на занимање, Испитни програми за Маjстор […]

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок на 26 и 27.04.2023 година за проектот МАСТЕР 4.1 Зајакнување на проверувањето на квалитетот и промоција на мајсторскиот испит Еразмус К2 партнерство финансиран од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност Состанокот […]