Промоција на мајсторските испити

Занаетчиска комора Скопје имаше состанок со партнерот Институтот за комуникациски студии (ИКС) каде што се дисутираше за начините на промовирање на мајсторскиот испит и наjдобар начин на негово претставување на потенцијалните кандидати преку видео. ИКС ќе подготви четири сценарија кои […]

Изработка на програми и каталози за мајсторски испит

Занаетчиска комора Скопје со помош на партнерот ХОК започна со изработка на програмите и каталозите, испитни прашања за мајсторски испити. Во рамките на овој проект Мастер 4.1 ќе се развијат Сандард на квалификации, Стандард на занимање, Испитни програми за Маjстор […]

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок на 26 и 27.04.2023 година за проектот МАСТЕР 4.1 Зајакнување на проверувањето на квалитетот и промоција на мајсторскиот испит Еразмус К2 партнерство финансиран од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност Состанокот […]