Чест e да се биде мајстор

ВИДЕО

НОВОСТИ

Едукативно видео за Методологија за осигурување на квалитет и Кодекс за испитна комисија

Партнерот Алгебра од Хрватска во последните 2 месеци работеше на креирање на едукативно илустративно видео за Методологија за осигурување на квалитет и Кодес за испитна…

Повеќе

Oдржани вебинари за Методологија за осигурување на квалитет и Кодес за испитна комисија во 3 партнерски држави

22.04.2024 одржа 2 вебнари за Методологија за осигурувањена квалитет за испитните комисии за трите партнерски држави, Словенија, Хрватска иСеверна Македонија. Уште 2 вебнари се оддржаа…

Повеќе