Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок на 26 и 27.04.2023 година за проектот МАСТЕР 4.1 Зајакнување на проверувањето на квалитетот и промоција на мајсторскиот испит Еразмус К2 партнерство финансиран од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност Состанокот се одржа во просториите на Занаетчиска комора Скопје на кој учествуваа сите пет партнери Занаетчиска комора Скопје, Hrvatska obrtnička komora – HOK, Занаетчиска комора на Словенија, Универзитетот Алгебра од Хрватска и Институт за комуникациски студии ИКС / Institute of Communication Studies.

На состанокот се договорија активности со цел успешна реализација на проектот.