Во проектот Мастер 4.1 од септември до октомври 2023 партнерот ИКС спроведе онлајн обука за Дигитален маркетинг за занаетчиските комори партнери во проектот. На обуката учествуваа 46 учесници од Севетна Македонија, 23 учесници од Хрватска и 16 учесници од Словенија. Вкупно учествуваа 94 учесници.
Учесниците имаа можност низ 6 модули да се здобијат со вештини за успешно спроведување на дигитален маркетинг и да се зајакнат Коморите за подобро промовирање на мајсторските испити, а воедно и подигање на свеста за значењето на стручното образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *