Партнерот Алгебра од Хрватска во последните 2 месеци работеше на креирање на едукативно илустративно видео за Методологија за осигурување на квалитет и Кодес за испитна комисија. Видеото на илустративен начин ги објаснува двата документа, кои ќе го подобрат начинот на полагање на мајсторските испити и за испитната комисија и за кандидатот. Видеото е на трите јазици на партнерите, македоснки словенски и хрватски јазик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *