Маркетинг кампања

Во рамки на проектот Мастер 4. 1 се разви Маркетинг кампања со користење на дигиталини алатки и канали за да ...
ПОВЕЌЕ

Обука за дигитален маркетинг

Во проектот Мастер 4.1 од септември до октомври 2023 партнерот ИКС спроведе онлајн обука за Дигитален маркетинг за занаетчиските комори ...
ПОВЕЌЕ

Промоција на мајсторските испити

Занаетчиска комора Скопје имаше состанок со партнерот Институтот за комуникациски студии (ИКС) каде што се дисутираше за начините на промовирање ...
ПОВЕЌЕ

Изработка на програми и каталози за мајсторски испит

Занаетчиска комора Скопје со помош на партнерот ХОК започна со изработка на програмите и каталозите, испитни прашања за мајсторски испити ...
ПОВЕЌЕ

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок на 26 и 27.04.2023 година за проектот МАСТЕР 4.1 Зајакнување на проверувањето ...
ПОВЕЌЕ