Промоција на мајсторските испити

Занаетчиска комора Скопје имаше состанок со партнерот Институтот за комуникациски студии (ИКС) каде што се дисутираше за начините на промовирање ...
ПОВЕЌЕ

Изработка на програми и каталози за мајсторски испит

Занаетчиска комора Скопје со помош на партнерот ХОК започна со изработка на програмите и каталозите, испитни прашања за мајсторски испити ...
ПОВЕЌЕ

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок

Занаетчиска комора Скопје го организираше првиот проектен состанок на 26 и 27.04.2023 година за проектот МАСТЕР 4.1 Зајакнување на проверувањето ...
ПОВЕЌЕ