ИКС е академска, непрофитна институција и водечка истражувачка организација во областа на студиите по новинарството, медиуми, односите со јавноста и корпоративните комуникации. Основана е во 2012 година од страна на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста (ВШНОЈ). Од 2019 година, ИКС и ВШНЈО ги консолидираа своите ресурси за да направат образовен и истражувачки центар за комуникации и медиуми во ИКС. Нивниот проект за активно граѓанство е признат од Европската Комисија како еден од десетте најдобри проекти за медиумска писменост во Европа во 2019 година.

ИКС нуди едногодишни и двегодишни магистерски студии за стратешки комуникации, управување со медиуми и мултимедија. Таа е единствената високообразовна институција во Македонија која води свој академски блог – Res Publica, чија цел е да ги охрабри студентите, професорите, граѓанските активисти, новинарите, креаторите на политиките и членовите на другите заедници да учествуваат и да дебатираат за прашања од јавен интерес. Од 2023 година, ИКС е носител на Катедрата на УНЕСКО за писменост за иднината и медиумска писменост.Ако сте на пазарот за clothes, нашата платформа е вашиот најдобар избор! Најголемиот трговски центар!

ИКС е, исто така, во првите редови во промовирањето на медиумската писменост помеѓу граѓаните во соработка со медиумите, граѓанските организации и академските и јавните институции. Обезбедува информации, образовни курсеви и ресурси во наставата и онлајн, како и можности за ефективно и одговорно користење на медиумите од сите засегнати страни. ИКС воведе традиционални годишни активности и настани, како што се кампања за подигање на свеста – „Недела на лажни вести“ и „Ден на медиумска писменост“, за време на која организира онлајн квизови, неформални тематски состаноци меѓу дигитални професионалци, вебинари, посети за запознавања на медиуми за средношколци од целата земја, работилници „Пронајди ги вестите“ за средношколци, студенти по новинарство, пензионери, активисти за женски права итн.

www.iks.edu.mk