Hrvaška obrtna zbornica (HOK) je nacionalna posredniška organizacija obrtnikov, ki zastopa interese in spodbuja delo svojih članov (več kot 100.000 obrti) na vseh ravneh, od lokalne in regionalne do državne. HOK ima javna pooblastila na področju rednega poklicnega izobraževanja v zvezi z licenciranjem obrti in gospodarskih družb, ki želijo sprejemati vajence v vajeništvo in izvajanjem vajeniških izpitov ter na področju izobraževanja odraslih v zvezi z izvajanjem mojstrskih izpitov. in izpiti poklicnih kompetenc. Zbornica vsakodnevno promovira obrt in njihovo dejavnost, zastopa interese obrtnikov pred državnimi institucijami, daje mnenja in predlaga spremembe zakonskih predpisov s področja obrti in obrti, opravlja svetovalne storitve, spodbuja izobraževanje za obrt in se aktivno zavzema za dvig oz. zavedanje pomena obrtne izobrazbe kot tudi pomembnosti in pomena mojstrskih izpitov. Prav tako ima HOK dolgoletne izkušnje pri pripravi in ​​izvajanju projektov, financiranih s strani Evropske unije, predvsem na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

www.hok.hr