Obrtna zbornica Skopje je s pomočjo partnerja HOK začela z razvojem programov in katalogov, izpitnih vprašanj za mojstrske izpite. V okviru projekta Master 4.1 bodo izdelani Standardi kvalifikacij, Standardi poklicev, Izpitni programi za slaščičarskega mojstra in mojstra maserja. Izdelana bosta tudi dva mojstrska izpitna kataloga za Mojstra kozmetičarka in Mojstra frizerja. Opravljeni so bili sestanki z delovnimi skupinami, v skladu s katerih so nastajali programi za mojstrske izpite in katalogi.