Obrtna zbornica v Skopju, je imela sestanek s partnerjem, Inštitutom za komunikacijske študije (ICS), na katerem so razpravljali o načinih promocije mojstrskega izpita in najboljšem pristopu za predstavitev le-tega potencialnim kandidatom prek videa.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo ICS pripravil štiri scenarije, ki jih bo delil s partnerji iz Slovenije in Hrvaške, o najboljši rešitvi pa se bodo pogovorili na spletnih sestankih. V prihodnje ICS organizira spletna srečanja za pripravo videa za promocijo magistrskega izpita. Na sestankih so prisotni vsi partnerji, ki so imeli možnost pregledati predlagane scenarije. Partnerji so se dogovorili za enega od predlaganih scenarijev.

. .