Promocije mojstrskega izpita

Obrtna zbornica v Skopju, je imela sestanek s partnerjem, Inštitutom za komunikacijske študije (ICS), na katerem so razpravljali o načinih ...
ПОВЕЌЕ

Priprava programov in katalogov za mojstrske izpite

Obrtna zbornica Skopje je s pomočjo partnerja HOK začela z razvojem programov in katalogov, izpitnih vprašanj za mojstrske izpite. V ...
ПОВЕЌЕ

Obrtna zbornica Skopje je organizirala prvi projektni sestanek

"Obrtna zbornica Skopje je 26. in 27. aprila 2023 organizirala prvi projektni sestanek za projekt "MASTER 4.1 - Krepitev zagotavljanja ...
ПОВЕЌЕ