Erasmus+ projekt »Master 4.1: Okrepitev zagotavljanja kakovosti in promocija mojstrskih izpitov”

Projekt Erasmus + Master 4.1 je nadaljevanje prejšnjega projekta Master 4.0, ki omogoča nadgradnjo in okrepitev zagotavljanja kakovosti mojstrskih izpitov. Mojstrski izpit zagotavlja napredovanje v poklicu in prednost pred konkurenco na trgu dela ter prepoznavnost v projektnih državah in Evropski uniji.

Navdihnjeni z uspehom prejšnjega projekta in rezultati nadaljujemo z nadgradnjo spletne platforme za mojstrske izpite, razvijamo metodologijo za izpitne programe in kataloge z evropskimi izkušnjami. Splošni cilj projekta »Mojster 4.1: Okrepitev zagotavljanja kakovosti in promocija mojstrskega izpita« je nadgradnja programov in procesov zagotavljanja kakovosti na mojstrskem izpitu ter ozaveščanje o mojstrskih izpitih. Naši uporabniki so ocenjevalna komisija s 150 predstavniki, dijaki PIU in 100 obrtnikov.

Naši partnerski državi Hrvaška in Slovenija imata dolgoletne izkušnje z vodenjem mojstrskih izpitov, ki nas podpirata v tem projektu pri razvoju metodologije, pripravi kodeksa ravnanja, izobraževalnega videa in spletnih seminarjev/usposabljanj za ocenjevalno komisijo. S podporo našega partnerja v Severni Makedoniji se bo v vseh partnerskih državah izvajalo spletno usposabljanje za digitalno trženje za obrtne zbornice.

Koordinator projekta je Obrtna zbornica Skopje, ki projektne aktivnosti izvaja skupaj s Hrvaško obrtno zbornico (HOK) z Visoko šolo Algebra iz Hrvaške, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Inštitutom za komunikologijo.

Trajanje projekta je 18 mesecev, od 1. decembra 2022 dalje.

Skupni znesek odobrene finančne podpore Nacionalne agencije za evropske izobraževalne programe in mobilnost je 120.000 EUR..