Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki jo sestavlja obrtno-podjetniški zbornični sistem skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami. Zagotavlja enakopravno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in svojim članom nudi celovito strokovno podporo in pomoč. Ima več kot 25.000 članov. Obrtno-podjetniška zbornica zastopa interese članov pred vlado, člane preko revije Obrtnik, interneta in intraneta poleg drugih obvešča tudi o mednarodnih in EU projektih, ki so lahko zanimivi za naše člane. Zbornica je bila v preteklih letih vključena v več kot 15 projektov, financiranih iz EU, ki so bili povezani z različnimi področji: usposabljanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, OVE, EE, internacionalizacija, grozdenje itd. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je močno povezana z odločilnim nacionalnim začetnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Kot socialni partner in (kot eden izmed) reprezentativnih organizacij delodajalcev in njihovega interesa v pomembnem delu slovenskega gospodarstva izvaja več javnih pooblastil v poklicnem izobraževanju in usposabljanju po nacionalnem Zakonu o poklicnem in poklicnem izobraževanju ter Zakonu o obrti: spremljanje mest za praktični del začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. , ki ga zagotavljajo delodajalci, podpiranje in spremljanje procesa praktičnega dela poklicnega izobraževanja in usposabljanja, organiziranje vmesnega spremljanja osvojenega praktičnega dela poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v sodelovanju s šolami organiziranje zaključnega izpita v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Zbornica kot socialni partner predlaga tudi Poklicne standarde kot podlago za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicnih kvalifikacij po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in Zakonu o poklicnem izobraževanju.

www.ozs.si