Obrtnička komora Skopje održala je sastanak s partnerom Institutom za komunikacijske studije (IKS) gdje se razgovaralo o načinima promoviranja majstorskog ispita i najboljeg načina njegove prezentacije potencijalnim kandidatima putem videa.
Na sastanku je dogovoreno da će IKS pripremiti četiri scenarija koja će dostaviti partnerima iz Slovenije i Hrvatske te će se putem online sastanaka raspravljati o najboljem rješenju. IKS je potom organizirao online sastanka za pripremu videa za promociju majstorskog ispita. Na sastancima su sudjelovali svi partneri koji su prethodno pregledali predložene scenarije te dali svoje komentare.
Partneri su se dogovorili oko korištenja jednog od predloženih scenarija u svrhu izrade promotivnog videa.

. .