Hrvatska obrtnička komora (HOK) nacionalna je posrednička organizacija obrtnika koja zastupa interese i promiče rad svojih članova (preko 100.000 obrta) na svim razinama, od lokalne i regionalne do nacionalne. HOK ima javne ovlasti u području redovnog strukovnog obrazovanja u svezi s licenciranjem obrta i trgovačkih društava koji žele primati praksiste na praksu i provedbom pripravničkog ispita te u području obrazovanja odraslih u svezi s provođenjem majstorskog ispita i ispita strukovnih kompetencija. Komora svakodnevno promiče obrtništvo i njegovu djelatnost, zastupa interese obrtnika pred državnim institucijama, daje mišljenja i predlaže izmjene zakonskih odredbi iz područja obrta, pruža savjetodavne usluge, promiče obrazovanje za obrtnike i aktivno radi na podizanju svijesti o važnosti obrtničkog obrazovanja kao i o važnosti i značaju majstorskih ispita. Također, HOK ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije, posebice u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.“

www.hok.hr