Zanatska komora Skoplje
sv. Bitpazarska br. 12, 1000 Skoplje, Republika Makedonija
tel./fax + 389 2 3 237-850, mob. 070 348-086