Koordinator

Obrtnička komora Skopje je neovisna, neprofitna, profesionalna, poslovna udruga obrtnika, koja se zalaže za stvaranje povoljnih uvjeta i klime za razvoj i promociju obrta, poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga unaprjeđenjem ljudskih resursa, obukom, prezentacijama, stručnim osposobljavanjem i unapređenjem strukovnog obrazovanja.
Njegovi članovi su obrtnici koji obavljaju obrt na području grada Skoplja.
Obrtnička komora Skopje ima javne ovlasti za vođenje obrtničkog registra i obavljanje registracije, promjena i zatvaranja obrta. Komora ima Centar za obrazovanje odraslih koji provodi osposobljavanje odraslih kroz osposobljavanje uz rad, prema programima odobrenim od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Obrtnička komora Skopje zastupa interese obrtnika pred nadležnim institucijama, daje prijedloge za poboljšanje zakonodavstva, lobira za povoljne uvjete i klimu za razvoj obrta, te radi na poboljšanju kvalitete i imidža strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

www.zkomora.com.mk