Obrtno-poduzetnička komora Slovenije (OZS) je krovna organizacija koja obuhvaća obrtničko-poduzetnički, komorski sustav zajedno sa 62 regionalne obrtničko-poduzetničke komore. Osigurava ravnopravnu ulogu regionalnih obrtničkih i gospodarskih komora te pruža punu stručnu podršku i pomoć svojim članicama. Ima više od 25.000 članova. Obrtničko-poduzetnička komora zastupa interese članova pred Vladom, informirajući članove putem časopisa Obrtnik, interneta i intraneta, pored ostalih, i o međunarodnim i EU projektima koji mogu biti od interesa za naše članove. Posljednjih nekoliko godina Komora je bila uključena u više od 15 projekata financiranih od strane EU, koji su se odnosili na različita područja: osposobljavanje, obrazovanje odraslih, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, internacionalizacija, klasterizacija, itd. Obrtno-poduzetnička komora Slovenije (OZS) snažno je povezana s odlučujućim nacionalnim početnim strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem. Kao socijalni partner i (kao jedan od) reprezentativna organizacija poslodavaca i njihovog interesa u važnom dijelu slovenskog gospodarstva obavlja nekoliko javnih ovlaštenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju prema nacionalnom Zakonu o strukovnom osposobljavanju i obrazovanju i Zakonu o obrtu: praćenje mjesta za praktični dio početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, koje osiguravaju poslodavci, podržavanje i praćenje procesa praktičnog dijela strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, organiziranje međupraćenja stečenog praktičnog dijela strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te u suradnji sa školama organiziranje završnog ispita u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Komora kao socijalni partner također predlaže Stručne standarde kao osnovu za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prema nacionalnom Zakonu o stručnim kvalifikacijama i Zakonu o strukovnom osposobljavanju i obrazovanju

www.ozs.si